משלוח חינם לנקודת חלוקה בקניה מעל 150 שקלים

תקנון אתר

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ רפואי ו/או המלצה לפעול בהתאם להמלצות שמועלות בו. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד והאחריות על התוצאות שעשויות לנבוע ממעשיו, היא שלו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד שמקורה בניסיון ובחוויות האישיות של הכותבים באתר. עורכת האתר איננה רופאה או בעלת הכשרה רפואית כזו או אחרת, כך שמטבע הדברים אפשר והמידע המובא באתר זה יתברר כשגוי, חסר ו/או בלתי מעודכן. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ועורכת האתר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר. הכותבים באתר עשויים להיות בעלי אינטרס במכירת טובין ו/או מתן שירותים המוזכרים בו, ואין לראות בכתוב באתר זה כהזמנה לרכשם.

כל הזכויות שמורות לאליסון סם כשכאש (להלן: "עורכת האתר"). אין להעתיק, להפיץ או להשתמש בדברים המובאים באתר זה או בחלקים ממנו ללא אישור מראש ובכתב מעורכת האתר.